O šoli

O ŠOLI

Našo šolo težko opišemo na kratko, a če povzamemo, smo najbolj ponosni, da:

  • na njej vlada prijetno, toplo vzdušje, kjer je vsak posameznik cenjen prav takšen, kot je,
  • je naša šola umeščena v čudovito zeleno okolje, kjer imamo svoj permakulturni vrt (vpeljali smo trajnostni razvoj), čudovita igrala, prilagojena tudi za večje otroke, tobogan na hribčku, taktilno pot in učilnico na prostem,
  • se preko dejavnosti ogromno povezujemo z učenci rednih osnovnih šol in celo dijaki gimnazije, učencem pa omogočamo tudi prehajanje med programi (naši učenci npr. obiskujejo interesno dejavnost na matični šoli),
  • sodelujemo in žanjemo pohvale na inovacijskih in drugih projektih, v različnih strokovnih skupinah pogosto sodelujemo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo,
  • naši učenci šolskega programa na NPZ dosegajo rezultate nad državnim povprečjem, pozneje pa večina zelo uspešno zaključi nižje poklicno izobraževanje (2 leti) in šolanje nadaljuje še v srednjem poklicnem izobraževanju (3 leta),
  • nudimo podporo staršem in družini, organiziramo delavnice, predavanja, druženja, v šolski prostor vnašamo koncept kvalitete življenja,
  • za vse učence je urejeno jutranje varstvo in  podaljšano bivanje, ponujamo pa tudi številne interesne dejavnosti: pevski zbor, likovne  ustvarjalnice, vrtnarski krožek, fotografsko-računalniški krožek, plesni in dramsko-lutkovni krožek, smo taborniki, izvajamo logopedske urice,
  • podpiramo ustanovitev in delovanje zaposlitvenega centra, kjer se bodo po zaključku šolanja lahko zaposlovali tudi naši učenci.

 

KONTAKT

Podružnična OŠ Cvetka Golarja

Golarjeva ulica 6

9240 Ljutomer

www.ospgolar.splet.arnes.si

Ravnatelj: Branko Meznarič  (TEL: 02 58 44 302)

Vodja podružnice: mag. Mateja Štefanec Vaupotič, prof. def.

Namestnica v času odsotnosti: Alenka Tancoš, prof. def.

TELEFON: 02/584 91 70

Smo podružnična šola OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.

 

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestTweet about this on Twitter