Strokovni delavci

Kadrovska sestava naših strokovnih delavcev je multidisciplinarna.

Podporo celostnemu razvoju učencev ter svetovanje staršem in strokovnim delavcem tako nudijo:

  • specialne in rehabilitacijske pedagoginje,
  • inkluzivni pedagoginji,
  • socialna pedagoginja,
  • psihologinja,
  • logopedinja,
  • tiflopedagoginja.

V tretji triadi OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ter v posebnem programu vzgoje in izobraževanja pouk deloma izvajajo tudi učitelji predmetnega pouka. Spremljevalka gibalno oviranemu učencu je delovna terapevtka.

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestTweet about this on Twitter