Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD

 

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike in delovne zvezke, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, ceneje oziroma brezplačno (v kolikor stroške izposoje za učbeniški sklad šoli vrne Ministrstvo za šolstvo in šport).

Učenci si učbenike iz US izposodijo za eno šolsko leto. Učenci od 1. do 3. razreda bodo iz US prejeli tudi samostojne delovne zvezke. Sredstva za njihov nakup zagotovi MIZŠ. To gradivo bodo dobili učenci v trajno last brezplačno.

Vsi učenci bodo tako učbenike skupaj z delovnimi zvezki (od 4. do 9. razreda plačilo po položnicah) prejeli prvi teden v septembru.  Starši bodo še junija v šolo vrnili podpisane izjave, ki jih bodo prejeli od razrednikov.

Uporaba učbenikov je za učence, ki bodo ob koncu pouka vrnili nepoškodovane, brezplačna. V nasprotnem primeru se po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plača odškodnina. Zato priporočamo, da so učbeniki celo šolsko leto oviti in da učenci z njimi skrbno ravnajo.

 

Ljutomer, 5. 6. 2020                            Skrbnica US: Vida Tivadar, knjižničarka

 

3.-razred                   5.-razred                      7.-razred                          9.-razred

.             4.-razred                        6.-razred                      8.-razred

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestTweet about this on Twitter