Zgodovina šole

Šola skozi čas

Pisalo se je leto 1957 in v Ljutomeru je svoja vrata odprla Pomožna šola pod pokroviteljstvom Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer. To je bil povojni čas, ki je prinesel vzpon vseh gospodarskih panog, predvsem industrije. Razvoj industrije pa je povzročil tudi velike premike na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem poklicnega. Kajti ustavno pravico do dela je lahko užival le tisti, ki je bil za določeno delo usposobljen. Še vedno pa ni bil urejen položaj otrok s posebnimi potrebami, ki so potrebovali pomoč družbe in ustrezno usposabljanje. Z ustanovitvijo Pomožne šole v Ljutomeru je tudi za te otroke in njihove družine postala prihodnost svetlejša.

Naša šola skozi čas:

Ø  17. september  1957

 

 

 

Ø  1958

 

Ø  1958/1959

 

Ø  1960/1961

 

 

Ø  1960

 

 

 

Ø  1960

 

 

 

Ø  od 1960 dalje

 

 

 

Ø  1965

 

 

 

Ø  od 1965 do 1975

 

Ø  1972

 

 

 

Ø  1977/1978

 

 

Ø  28. november 1978

 

Ø  5. februar 1979

 

Ø  od 1. 1. 1989 do 31. 10. 1992

 

Ø  Od 1. 11. 1992 do 28. 2. 2000

 

Ø  od 1. 3. 2000

 

 

Ø  2016/2017

Ustanovitev Pomožne šole pod pokroviteljstvom Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in pričetek pouka; deluje le en oddelek, ki ga uči defektologinja Slavica Koželj.

 

Pomožna šola Ljutomer postane samostojna.

 

Šola deluje z dvema oddelkoma.

 

Šola se je preselila v prostore bivšega dijaškega doma (današnja Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer).

 

Sprejet je bil Zakon o posebnem šolstvu, ki je s predpisi urejal diagnosticiranje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

 

Šola se preimenuje v Posebno šolo Ljutomer, njena ustanoviteljica pa je Skupščina občine Ljutomer.

 

 

Prizadevanja za izgradnjo nove šole, velika prostorska stiska, šola deluje na več lokacijah po vsej takratni občini Ljutomer.

 

Pride do pomanjkanja ustreznega kadra, načrtno izobraževanje ob delu zaposlenih z neustrezno izobrazbo.

 

Poteka saniranje kadrovske problematike, vzpostavita se socialna in psihološka služba.

 

Pripravljena je vsa potrebna dokumentacija za izgradnjo nove šole, ogromne zasluge gredo takratni ravnateljici Mariji Prelog.

 

Šola se je preimenovala v Osnovno šolo Cvetka Golarja Ljutomer.

 

Dokončana  je gradnja nove šole.

 

 

Nova zgradba zaživi, pričetek pouka v novi šoli.

 

 

Osnovna šola Cvetka Golarja se priključi k OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.

 

 

Osnovna šola Cvetka Golarja postane samostojna šola.

 

 

OŠ Cvetka Golarja postane podružnica OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.

 

Prihaja do prizadevanj za osamosvojitev šole.

 

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestTweet about this on Twitter