Kadrovska sestava naših strokovnih delavcev je multidisciplinarna.

Podporo celostnemu razvoju učencev ter svetovanje staršem in strokovnim delavcem tako nudijo:

  • specialni in rehabilitacijski pedagogi,
  • inkluzivni pedagogi,
  • socialna pedagoginja,
  • psihologinja,
  • logopedinja,
  • tiflopedagoginja.

V tretji triadi OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ter v posebnem programu vzgoje in izobraževanja pouk deloma izvajajo tudi učitelji predmetnega pouka z ustreznim specialno pedagoškimi dokvalifikacijami.