Erasmus+ mobilnost učiteljic na Portugalskem

V okviru projekta Erasmus+ se je pet strokovnih sodelavk v mesecu maju podalo na raziskovanje šolskega sistema, načina življenja, narave in kulinarike Portugalske. V tuji državi so jih toplo sprejeli učitelji in učenci Agrupamento de Escolas Leal da Câmara v kraju Rio de Mouro.

V enem tednu so nam gostitelji predstavili šolski sistem Portugalske, ogledale smo si prostore in način dela šol ter prisostvovale pri pouku. Še posebej smo bile pozorne na vključevanja otrok s posebnimi potrebami, načine in oblike dela ter prilagojenost okolja. Preizkusile smo se v tehniki oblikovanja stekla, ki se imenuje fusing. Preizkusile smo različne pripomočke za pomoč in podporo pri učenju za učence z najrazličnejšimi primanjkljaji. Ogledale smo si vaje šolske glasbene in dramske skupine. Učenci so nas povabili k uri karateja, kjer smo se učiteljice naučile tehnik mišljenja borcev. Prav tako smo prisostvovale pri urah angleščine in matematike na temo 3-R (reuse, reduce, recycle), ki so se odlično povezale s ciljem našega projekta: GoGreen – So can I. Videle smo odličen prikaz medvrstniške pomoči in inkluzije učencev s posebnimi potrebami pri urah kemije in fizike. Udeležile smo se tudi večerje, organizirane s strani staršev otrok, ki so obiskali našo šolo. Poizskusile smo številne dobrote in jedi, ki so jih pripravile družine učencev. Naša koordinatorica Suzana je otrokom razdelila certifikate, s katerimi lahko sedaj dokazujejo, da so bili na izmenjavi pri nas v Sloveniji.

Popoldne so nam gostujoče učiteljice razkazale številne kulturne in naravne znamenitosti v okrožju Sintre. Ogledale smo si veličasten Pena Palace, zelen in razgiban park Quinta da Regaleira, Lizbono, ki je glavno mesto Portugalske in najzahodnejšo točko celinske Evrope – Cabo da Roca.

Na mobilnosti smo učiteljice pridobile veliko novih znanj in izkušenj. Premagale smo strah pred rabo tujega jezika ter znanje angleščine še izpopolnile. Naučile smo se nekaj portugalskih besed in povedi. Dopolnile in izpopolnile smo naše strokovno znanje ter okrepile svoje komunikacijske veščine. Vzpostavile smo nove prijateljske vezi, spoznale številne nove okuse, ki prevladujejo v hrani in naredile ogromno fotografij krajev ter znamenitosti, ki smo jih obiskale. Vonj cimeta in morske hrane nas bo vedno spominjal na našo plemiško destinacijo – Sintro.


Prva Erasmusova mobilnost učiteljev

V okviru mednarodnega projekta Erasmus je po gostovanju na Hrvaškem sledila mobilnost učiteljev, ki je potekala na otoku Gran Canaria, Španija. Medse so nas prijazno sprejeli učitelji in učenci Osnovne šole C. E. I. P. San Isidro. Glavni cilj mobilnosti je bil spoznati delo in organizacijo šole gostiteljice ter ga primerjati z domačim šolskim sistemom.  Ob prihodu na šolo nam je bila najprej predstavljeno delo šole, njeni prostori, zaposleni in organizacija dela. Naslednje dni smo se udeleževale pouka ter različnih dejavnosti. Sproti smo primerjale vzgojno izobraževalna sistema obeh držav. Vsi zaposleni so bili zelo prijazni in odgovarjali na naša vprašanja, ki jih ni bilo malo. Še posebej smo bile pozorne na oblike vključevanja in podpore otrokom s posebnimi potrebami. V času naše mobilnosti smo krepile tudi jezikovne kompetence, saj smo se sporazumevali v angleškem jeziku, naučile pa smo se tudi nekaj španskih besed. Naša nova najljubša beseda je tako postala »chicos«, kar v prevodu pomeni otroci.

Mobilnost učiteljev v projektu Erasmus pa je namenjena tudi spoznavanju kulture in zgodovine kraja, v katerem učitelji gostujejo. V prostem času smo učiteljice raziskovale okolico kraja v katerem smo bile nastanjene. Še posebej nas je pritegnila zgodovina otoka. Domorodci, znani kot Guanches, so bili pozabljeni s strani Evrope ter živeli na otoku do 14. stoletja kot v prazgodovini. Bivališča so bila večinoma v jamah, orodje in orožje pa preprosto in nezahtevno.

Učiteljice smo se iz prve mobilnosti učiteljev vrnile polne novih izkušenj, spoznanj ter pričakovanih in nepričakovanih doživetij. Okrepile smo svoja strokovna znanja, jezikovne kompetence, prevetrile naše misli, pridobile nove recepte, avtomobilske izkušnje, nekaj smejalnih gubic ter stkale nove prijateljske vezi.

Naša prva mobilnost z Erasmus+ KA 122sch

V mednarodne vode učenosti smo se podali učenci in učitelji OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

Od 24. 1. 2023 do 27. 1. 2023 je v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ KA122sch z naslovom GOgreen-to zmorem tudi jaz potekalo učno gostovanje na Hrvaškem, v Čakovcu na I. osnovna škola Čakovec in njeni podružnični šoli Krištanovac.

Učenci so se s povezovanjem znanja iz ekologije,  trajnostnega razvoja,  narave, ročnih spretnosti, tujega jezika, družili in ustvarili posebno vez med učenci Krištanovca in nami.

V Čakovcu smo poleg dnevnih delovnih srečanj spoznali tudi zaklade Medžimurja, zgodovino mesta in njegove značilnosti. Spoznali smo zgodovino lectarja in se tudi sami poskusili v okraševanju le tega. Ogledali smo si tudi mesto Varaždin, obiskali zelo zanimiv muzej žuželk in znan muzej Angelov.

Gostovanja na Hrvaškem se je udeležilo 10 učencev OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Bogate izkušnje, na novo usvojene besede in še marsikaj drugega smo 9. 2. 2023 predstavili našim učencem in učiteljem na šoli.

Erasmus tim GOgreen-zmorem tudi jaz

Erasmusove novice – Čakovske novice (24. 1. 2023 – 27. 1. 2023)

PREDSTAVITEV GOgreen – so can I (zmorem tudi jaz)