PROGRAM EKOŠOLA NA ŠOLI OŠCG LJUTOMER

Program EKOšola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju, večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Dejavnosti programa so razdeljene na več tematskih sklopov, ki omogočajo interdisciplinarno in izkustveno učenje. Otroci in mladi z opazovanjem, raziskovanjem in eksperimentiranjem prepoznavajo okoljske izzive ter oblikujejo rešitve, da jih v čim večji meri udejanjajo v šolskem in vsakdanjem življenju. Vsebine in pristop dela v programu Ekošola temeljijo na smernicah in priporočilih EU za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Program Ekošola v Sloveniji po pooblastilu Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo (FEE – Foundation for Environmental Education) od leta 1996 izvaja Društvo DOVES – FEE Slovenia.

Program EKOšola se v svojih ciljih in dejavnostih tesno povezuje z drugimi projekti, ki delujejo na naši šoli; UNESCO, ERASMUS+, Tim za trajnostni razvoj, Zdrava šola, PCV (cilji in podnebne vsebine, projekt MVI), Planetu zemlja prijazna šola.

Program bomo uvajali v redni program in v interesne dejavnosti.

Program na šoli deluje v okviru odbora, ki ga sestavljajo strokovni delavci, ravnateljica, učenci, tehnični delavci šole. K sodelovanju in k podpori pa smo povabili tudi starše, lokalno podjetje in županjo občine Ljutomer mag. Olgo Karba. S podpisom eko – listine smo se zavezali, da bomo sledili ciljem, ki smo si jih zadali v letošnjem šolskem letu in so opisani v spodnjih dejavnostih. Z uspešno izvedbo vseh zastavljenih ciljev se potegujemo za pridobitev zelene zastave EKOšole in naziva EKOšola.

 

 

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2023 / 2024:

  • NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!
  • MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE
  • ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE
  • HRANA NI ZA TJAVENDAN
  • SEJEM ALTERMED (ODGOVORNO S HRANO)
  • ŠOLSKA VRTILNICA
  • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE