IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV, KI JIH BODO UPORABLJALI UČITELJI IN UČENCI  V ŠOLSKEM LETU 2024/25

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike in delovne zvezke, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, ceneje oziroma brezplačno (v kolikor stroške izposoje za učbeniški sklad šoli vrne Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.).

Učenci si učbenike iz US brezplačno izposodijo za eno šolsko leto. Učenci od 1. do 3. razreda bodo iz US prejeli tudi samostojne delovne zvezke, saj sredstva za njihov nakup zagotovi MVI. 

Vsi ostali učenci bodo tako učbenike skupaj z delovnimi zvezki (od 4. do 9. razreda plačilo po položnicah) prejeli prvi teden v septembru. Starši bodo še junija v šolo vrnili podpisane izjave, ki jih bodo prejeli od razrednikov.

Uporaba učbenikov je za učence, ki bodo ob koncu pouka vrnili nepoškodovane, brezplačna. V nasprotnem primeru se po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plača odškodnina. Zato priporočamo, da so učbeniki celo šolsko leto oviti in da učenci z njimi skrbno ravnajo.

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV 2024-25

CENIK

Ljutomer, 3. 6. 2024,   Skrbnica US: Vida Tivadar, knjižničarka