V oktobru 2017 je bila zaključena obnova učne kuhinje – v sodelovanju s podjetjem Biro biro, ki je donatorsko pripravilo vso projektno dokumentacijo in hkrati sodelovalo pri sami izvedbi projekta, je nastalo novo učno stanovanje;

o sodelovanju s šolo so zaposleni podjetja Biro biro, d. o. o. zapisali:

Z veseljem smo se pridružili projektu »To zmorem tudi jaz – podaj mi roko« in se lotili novega izziva: ureditve učnega stanovanja na Osnovni šoli Cvetka Golarja.

Naša naloga je bila, da iz klasične učilnice za gospodinjstvo oblikujemo učno stanovanje oz. da jo spremenimo tako rekoč v dom. Torej v prostor, ki bo prijeten za bivanje, otrokom domač, da ga bodo radi uporabljali in se v njem dobro počutili. Naša želja je bila ustvariti ambient, kjer bodo z veseljem spoznavali vsakodnevna opravila, od postiljanja in kuhanja do pospravljanja in pranja, ter tako pridobivali nova znanja in spretnosti, kar jim bo omogočilo narediti lažji korak naprej k samostojnemu življenju.

Želeli smo, da je prostor čimbolj pregleden in funkcionalen, da ne glede na raznolike potrebe učencev zadostuje vsakemu posamezniku in vsem skupaj. Kako torej v enem prostoru čimbolj nazorno predstaviti vse prostore doma?

Za lažje razumevanje posameznih sklopov oz. delov stanovanja smo ubrali koncept »stena postane talna nalepka«. Nalepka tako nakazuje posamezne prostore doma, ločene za kuho, spanje, počitek, branje ipd. Brez vmesnih sten, le s talno oznako, smo omogočili prostornost in boljšo interakcijo na relaciji učitelj-učenec. Različni kotički pa smiselno vnašajo tudi gibalne momente, elemente za umiritev, senzoriko, finomotoriko, prezentacijo ipd. Arhitekturne rešitve smo povezali s specialnopedagoškimi načeli in smernicami, ki so bile podane s strani strokovnih delavcev šole.

Veseli smo, da je s pomočjo lokalne skupnosti, s katero smo usklajevali podrobnosti projekta, tako hitro prišlo do realizacije, in upamo, da smo z inovativno, a razvojno naravnano rešitvijo, obogatili vsakdan učencev, da bodo tudi oni zmogli – živeti kvalitetno.

 

 

 

Učnega stanovanja pa ne bi bilo tudi brez drugih donatorjev, ki so pri projektu sodelovali – vsem, ki so s svojimi materialnimi, finančnimi in drugimi prispevki pripomogli k udejanjanju naše vizije, se iskreno zahvaljujemo.