Projekt »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«

 

Podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer se je priključila projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki poteka od 12. 12. 2018 do 31. 7. 2021. Financira ga Ministrstvo za infrastrukturo.

Izvajalci projekta so koordinator Robert Stajnko ter učiteljici Sanja Kovačič in Maja Rajh.

Cilji projekta je sprememba potovalnih navad učencev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja otrok ter načrtovanje ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo.

Namen aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnostni način (peš, s kolesom, s skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi …) – izmed naštetih predvsem spodbujati pešačenje.

S pomočjo anketnih vprašalnikov bomo spremljali potovalne navade učencev in jih spodbujali, da v šolo prihajajo na trajnejši način.

V sklopu projekta bomo z učenci izvajali dve aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti. To sta aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi in Beli zajček. Namen obeh aktivnosti je spodbuditi učence, da v šolo prihajajo na trajnostni način (peš, s kolesom, s skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi …) – izmed naštetih predvsem spodbujati pešačenje.

Vabimo vas, da tudi  Vi potujete na trajnostni način in tako s svojim zgledom spodbujate otroke!