MALA ŠOLA LONČARSTVA

Akronim operacije: Rad imam glino

Opis operacije:

Operacija » Mala šola lončarstva« je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Zavod Marianum Veržej, partnerji v projektu so Osnovna šola Veržej, Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer.

Rokodelstvo z lončarstvom na čelu je pomemben del kulturne dediščine Prlekije. V preteklosti je bilo tudi na področju Prlekije veliko lončarjev, ki so izkoriščali naravne danosti – ilovico, ter jo spreminjali v uporabne izdelke. Trenutno je na področju Prlekije le eden tradicionalni lončar, veseli pa dejstvo, da je med mladimi ta panoga vedno bolj priljubljena. To se kaže skozi tečaje in usposabljanja, ki jih izvaja Zavod Marianum Veržej – poleg tehničnih dnevov z rokodelci in rokodelskih šol v naravi, ki so primerni za osnovno- in srednješolce, se izvajajo tudi usposabljanja za NPK Lončar (zadnja tri leta v sodelovanju z ZRSZ, ko smo v usposabljanja vključili 33 brezposelnih oseb, iz Enote ZRSZ Murska Sobota, pod katere tudi spadata izpostavi Ljutomer in Gornja Radgona.

Zadnjih 10 let Zavod Marianum aktivno dela na področju izobraževanja za rokodelske poklice, še posebej na izobraževanju lončarjev, saj imamo v zavodu tudi zaposleno lončarko. Pomembni koraki k ohranjanju znanj in spretnosti so bili narejeni, vendar je doseženo potrebno vedno znova nadgrajevati in iskati nove rešitve, prilagojene trendom v družbi, ter na podlagi izkušenj razvijati nove programe izobraževanja. To je tudi osnovni cilj operacije Mala šola lončarstva.

Kot že omenjeno, se na področju prenosa lončarstva in drugih rokodelskih poklicev na terenu že dogaja, saj se tudi učitelji v šolah trudijo vključiti znanja (tradicionalnih) rokodelcev v svoje redne izobraževalne programe. Je pa potrebno storiti še več! Preko operacije, ki jo prijavljamo želimo skupaj narediti ravno ta korak »več«. V šolskem letu 2019/20 bomo v sklopu operacije razpisali interesno dejavnost Mala šola lončarstva na 4 prleških osnovnih šolah, ki so se vključile v projekt (OŠ Veržej, OŠ Gornja Radgona, OŠ Križevci pri Ljutomeru in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer. Interesna dejavnost bo potekala v obsegu 30 ur. Na vsaki šoli se predvideva izvedba 1 interesne dejavnosti. Izvedbo interesne dejavnosti bosta skupaj vodila mentor na šoli in lončar/pripravnik, ob strokovnem vodstvu lončarke zaposlene v Zavodu Marianum Veržej (njeno delo bo financiral vodilni partner iz lastnih sredstev). Pred samo izvedbo interesne dejavnosti na šoli bo vsaka šola po predlogu opremila delavnico in opravila nakup pripomočkov ter materiala za kvalitetno izvedbo programa izobraževanja. Prav tako bo izveden krajši uvodni tečaj za mentorje, ki se bodo vključeni v aktivnosti na posameznih šolah. Cilj je, da mentorji skozi izvajanje dobijo dodatna strokovna znanja, s katerimi bodo tudi po izteku operacije lahko samostojno nadaljevali z izvajanjem interesne dejavnosti na šoli. Po izvedenem pilotnem programu interesne dejavnosti bomo pripravili tudi predlog za izbirni predmet Lončarstvo in ga dali v presojo na Ministrstvo za šolstvo.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/).

Mala šola lončarstva na podružnični OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer je kot partner vključena v projekt »Mala šola lončarstva«; projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nosilec operacije pa je zavod Marianum Veržej. Poleg naše podružnice v projektu sodelujejo še tri šole.
Lončarstvo predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine, hkrati pa je glina naravni material, ki nudi možnost sproščenega likovnega izražanja, tudi likovne terapije, če so dejavnosti ustrezno pripravljene. Z glino bogato prst najdemo širom naše dežele, tudi v naših krajih; predvsem v Prekmurju je posamezna vas nekoč imela vsaj deset lončarjev. Danes, ko je lončarske izdelke zamenjala industrijska keramika, žal le še posamezni lončarji ali zavodi ohranjajo to kulturno dediščino ter znanje prenašajo na mlajše rodove.
Po načrtu projekta se je interesna dejavnost ob pričetku šolskega leta začela izvajati na šoli, strokovno vodenje in neprecenljiva znanja nam je predajala lončarka Urša Ambrož iz Zavoda Marianum Veržej. V povezavi z aktualnimi razmerami so bile dejavnosti nekaj mesecev prekinjene, z januarjem 2021 pa je naša nova lončarska delavnica na šoli spet zaživela, saj v njej nadaljujemo z ustvarjanjem unikatnih izdelkov. Vsi učenci so v delavnici že izdelali darila za mame in njihov praznik, lotili pa smo se tudi oblikovanja gline na vretenu ter oblikovali najrazličnejše skodelice. Le-te smo okrasili, glazirali in se veselili končnega izdelka. Ustvarjali smo tudi z ravnimi površinami, izrezovali, oblikovali, krasili, barvali in glazirali broške in obeske za verižice, nastale so tudi prav posebne in prikupne »ptičje broške«. Del nastalih izdelkov bo umeščen tudi v novo linijo izdelkov naše podružnice GOart.
Učenci zelo radi prihajajo v lončarsko delavnico, vprašanj in odgovorov nikoli ne manjka; najbolj jih je zanimala in pritegnila predstavitev dela na lončarskem vretenu.
Mladi udeleženci interesne dejavnosti so tako s pridom vstavili lončarstvo v svoj opus znanj. Morda bo med njimi zrasel tudi kakšen novi lončar, vsaj ljubiteljski, ki bo znanje, kreativnost in občutek za estetiko prenašal tudi na nove rodove. Ob tem učenci krepijo svojo samozavest, močna področja, bolj zaupajo v svoje zmožnosti in se tudi uspešneje in pogumneje vključujejo v okolje.
Suzana Vaupotič – Mala šola lončarstva